Klacht indienen helpt

De huisarts laat steken vallen of de cardioloog vertelt niets over je bijwerkingen van een medicijn, de apotheker geeft pillen mee in een verkeerde dosering. Het kunnen allemaal redenen zijn om een klacht in te dienen. Maar waar begin je?

Een klacht indienen over bijvoorbeeld een zorgverlener is sinds 2016 geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In die wet staat dat elke zorgaanbieder verplicht een klachtenfunctionaris moet hebben. Dit geldt niet alleen voor zorginstellingen en ziekenhuizen, maar ook voor zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals de huisarts, diëtist, wijkverpleegkundige en ook de fysiotherapeut. De klachtenfunctionaris is een neutrale derde persoon, een luisterend oor. De klachtenfunctionaris geeft je informatie en kan je adviseren welke weg je kunt bewandelen om een oplossing te vinden.

Stap 1

Als een patiënt ontevreden is over de verleende zorg is de eerste stap: Neem contat op met je zorgverlener. Vertel hem of haar waarom je ontevreden bent. Vaak kan een gesprek de klacht al snel verhelpen. Bereid van tevoren het gesprek voor en schrijf je vragen op. In een gesprek kun je de zorgverlener om uitleg vragen. De zorgverlener kan vervolgens zijn kant van het verhaal aan jouw vertellen. Samen met hem of haar kun je zoeken naar een oplossing.

Soms is er iets voorgevallen waardoor de emoties hoog zijn opgelopen. Als je denkt dat een gesprek niet mogelijk is met je zorgverlener dan kun je de zorgverlener ook een brief schrijven. Probeer dan zo goed mogelijke te beschrijven wat er is gebeurd en welke gevolgen dat heeft gehad. Meld in de brief ook wat je wilt bereiken. Maak je je zorgen dat het opnieuw gebeurt? Of wil je juist een excuus van de zorgverlener?

Bekijk hier stap 2.