Flinke toename aantal klachten huurwoningen

Huurders en verhuurders hebben vorig jaar ruim 10000 klachten ingediend bij de Huurcommissie. Dat is 32 procent meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over de huurprijs of afgesproken servicekosten. Als verklaring voor de stijging noemt de organisatie in haar maandag gepubliceerde jaarverslag onder meer de hogere inflatie en de gespannen Nederlandse woningmarkt.

De Huurcommissie, een onafhankelijke organisatie die voor een groot deel gefinancierd wordt door de woning corporaties, stelde huurders in 58 procent van de gevallen in het gelijk. Gemiddeld leverde een klacht over de huurprijs de huurder een verlaging van 79 euro per maand op.

Het toetsen van gebreken aan een woning kwam uit op een gemiddelde tijdelijke huurverlaging van ongeveer 231 euro per maand. Een doorsnee klacht over servicekosten, leverde de huurder ongeveer 248 euro op jaarbasis op. Door het hogere aantal klachten duurde het wel langer voor de Huurcommissie een klacht kon afhandelen.

Volgens de Woonbond zijn commerciële verhuurders verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de klachten dan woningcorporaties. „Verhuur door particulieren zorgt voor meer problemen. Woningen zijn van minder kwaliteit en redelijk aan de prijs”, zegt een woordvoerder van de huurdersorganisatie. „Dat gaat verhoudingsgewijs vaak mis.”Sociale huur

De woordvoerder van de Woonbond kan niet bevestigen dat de toename van het aantal klachten komt door een hogere inflatie en gespannen woningmarkt. De stijging zou ook deels te verklaren kunnen zijn door grotere naamsbekendheid van de Huurcommissie, stelt de Woonbond. De Huurcommissie was maandagmiddag niet direct bereikbaar voor verdere toelichting.Huurders van sociale woningen – zowel van woningcorporaties als van particulieren – kunnen terecht bij de Huurcommissie. Huurders in de vrije sector vallen buiten de cijfers, omdat die niet bij de Huurcommissie een klacht kunnen indienen maar bij bezwaar naar de rechter moeten stappen.