Laat je bijstaan

Sommige klachten over een arts of andere zorgverlener kunnen emotioneel zijn. Mogelijk heb je zelfs lichamelijk of psychisch schade opgelopen. Misschien vraag je je af waarom een arts iets heeft gedaan of juist heeft nagelaten. De klachtenfunctionaris is geen medicus en kan deze vragen helaas niet beantwoorden.

Mogelijk krijg je daarom het voorstel om samen met de klachtenfunctionaris te gaan praten met de arts of de zorgverlener over wie je een klacht hebt. Vaak vindt de arts of zorgverlener zo’n gezamenlijk gesprek fijn, is de ervaring van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG). Zorginstellingen zien een klacht als een instrument dat hen helpt de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De meeste klachten zijn na zo’n gesprek zijn naar tevredenheid opgelost.