Zoek het hogerop

Heeft de weg die je hebt gevolgd niet tot een oplossing geleid waar je je in kunt vinden? Dan kun je ook buiten de zorg instelling met je klacht terecht. Bijvoorbeeld bij de Geschillencommissie, de Inspectie Gezondheidszorg of een van de vijf regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan je in dit traject niet persoonlijk bijstaan. Wel kan de klachtenfunctionaris uitleggen hoe een procedure werkt, en welke regels en voorwaarden er zijn om deze instanties in te schakelen, en wat je van deze instanties kunt verwachten. Vervolgens kun je zelf actie ondernemen. Een familielid mag je hier altijd mee helpen. Je kunt bijvoorbeeld ook een rechtsbijstandsverzekeraar of zelfs een advocaat inschakelen.